კატეგორიები

    ექსკავატორები და ბულდოზერები

    найденный 40 Результат
    7200
    $
    ქუთაისი,
    0.7 ბენზინი 132000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    10000
    $
    წალკის რაიონი,
    2.5 ბენზინი 0 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    6100
    $
    ფოთი,
    2 ბენზინი 70 მილი ავტომატიკა განუბაჟებელი
    6500
    $
    ქუთაისი,
    ბენზინი 212413 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    40
    $
    თბილისი,
    1.3 ბენზინი 115000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    20
    $
    თბილისი,
    დიზელი 0 კმ განბაჟებული
    6100
    $
    თბილისი,
    1.6 გაზი/ბენზინი 0 კმ მექანიკური განბაჟებული
    30900
    $
    თბილისი,
    3.3 ბენზინი 171800 მილი ავტომატიკა განბაჟებული
    12
    $
    ხაშურის რაიონი,
    დიზელი 252 კმ მექანიკური განბაჟებული
    17000
    $
    თბილისი,
    1.4 ბენზინი 176000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    32800
    $
    თბილისი,
    2 დიზელი 87000 მილი ავტომატიკა განუბაჟებელი
    12900
    $
    თბილისი,
    1.5 ბენზინი 120000 კმ მექანიკური განუბაჟებელი
    50
    $
    თბილისი,
    1.3 ბენზინი 75000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    1
    $
    თბილისი,
    6 დიზელი კმ განბაჟებული
    0
    $
    თბილისი,
    2 ბენზინი 245000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    11400
    $
    თბილისი,
    1.9 დიზელი 300000 კმ მექანიკური განუბაჟებელი
    1
    $
    ქუთაისი,
    ბენზინი კმ განბაჟებული
    7200
    $
    ქობულეთის რაიონი,
    1.4 ბენზინი 232000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    0
    $
    თბილისი,
    ელექტრო კმ ავტომატიკა განუბაჟებელი
    12300
    $
    ქუთაისი,
    დიზელი 222000 კმ მექანიკური განბაჟებული
    5300
    $
    თბილისი,
    1.8 ბენზინი 159000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    10700
    $
    თბილისი,
    1 ბენზინი 54000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    7700
    $
    თბილისი,
    2 გაზი/ბენზინი კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    90
    $
    თბილისი,
    ბენზინი კმ განბაჟებული
    350
    $
    ბათუმი,
    3 ბენზინი 165000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    8500
    $
    რუსთავი,
    1.8 ბენზინი 191000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    7900
    $
    რუსთავი,
    1.7 დიზელი 230197 კმ მექანიკური განუბაჟებელი
    9200
    $
    თბილისი,
    2.5 ბენზინი 77000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    80
    $
    თბილისი,
    1.8 ბენზინი 18000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    19800
    $
    თბილისი,
    გაზი/ბენზინი 10007 კმ ავტომატიკა განუბაჟებელი
    70
    $
    თბილისი,
    2 ბენზინი 17000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    33900
    $
    თბილისი,
    4.4 ბენზინი 200 კმ ავტომატიკა განუბაჟებელი
    50
    $
    თბილისი,
    1.3 ბენზინი კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    26000
    $
    თბილისი,
    2.5 ბენზინი 77250 კმ ავტომატიკა განუბაჟებელი
    11
    $
    თბილისი,
    2 დიზელი 215000 მილი მექანიკური განბაჟებული
    9300
    $
    ქუთაისი,
    0.7 ბენზინი კმ განბაჟებული
    75
    $
    თბილისი,
    1.8 ბენზინი 100 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    15000
    $
    თბილისი,
    1.8 ბენზინი 196000 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    26500
    $
    კასპის რაიონი,
    3.5 ბენზინი 209541 კმ ავტომატიკა განბაჟებული
    8000
    $
    თბილისი,
    2 ბენზინი კმ ავტომატიკა განუბაჟებელი