კატეგორიები

    Excavators and bulldozers

    Total 40 results
    13700
    $
    მარნეულის რაიონი,
    2.5 Diesel Km Mechanical Customs cleared
    60
    $
    თბილისი,
    1.8 Hybrid 74000 Km Automation Customs cleared
    50
    $
    თბილისი,
    1.5 Hybrid 111111 Km Automation Customs cleared
    53300
    $
    თბილისი,
    2.5 Gasoline 30000 Miles Automation განუბაჟებელი
    40
    $
    თბილისი,
    1.3 Gasoline 129480 Km Automation Customs cleared
    78100
    $
    ქუთაისი,
    2.4 Gasoline 13000 Km Automation Customs cleared
    30
    $
    თბილისი,
    Diesel 0 Km Customs cleared
    18500
    $
    თბილისი,
    Diesel Km Customs cleared
    68700
    $
    თბილისი,
    3.6 Gasoline Km Customs cleared
    46100
    $
    თბილისი,
    3 Gasoline 200000 Km Automation Customs cleared
    4800
    $
    ქუთაისი,
    2 Gasoline 15000 Km Mechanical Customs cleared
    17000
    $
    თბილისი,
    1.4 Gasoline 176000 Km Automation Customs cleared
    23200
    $
    თბილისი,
    0.2 Gasoline 2323 Km Automation Customs cleared
    150
    $
    თბილისი,
    3 Gasoline 240000 Km Automation Customs cleared
    60
    $
    თბილისი,
    1.5 Hybrid 205000 Km Automation Customs cleared
    17400
    $
    თბილისი,
    1.8 Hybrid 224 Km Automation განუბაჟებელი
    4500
    $
    თბილისი,
    2 Gasoline 180 Km Automation Customs cleared
    333000
    $
    გარდაბნის რაიონი,
    0.1 ელექტრო 1 Km Automation განუბაჟებელი
    100
    $
    თბილისი,
    3 Gasoline 1 Km Automation Customs cleared
    20000
    $
    ბათუმი,
    1.6 Gasoline 108029 Km Automation Customs cleared
    26000
    $
    თბილისი,
    2.5 Gasoline 77250 Km Automation განუბაჟებელი
    10200
    $
    თბილისი,
    2 Gasoline 91000 Km Customs cleared
    32800
    $
    თბილისი,
    2 Diesel 87000 Miles Automation განუბაჟებელი
    444100
    $
    თბილისი,
    ელექტრო 1 Km Automation განუბაჟებელი
    16600
    $
    მცხეთის რაიონი,
    2.4 Hybrid 156000 Miles Automation Customs cleared
    16500
    $
    თბილისი,
    1.8 Gasoline 181000 Km Automation Customs cleared
    27600
    $
    თბილისი,
    2.2 Diesel 177000 Km Mechanical განუბაჟებელი
    28300
    $
    თბილისი,
    2.5 Gasoline 107000 Km Automation Customs cleared
    450
    $
    თბილისი,
    2.5 Diesel 170000 Km Automation განუბაჟებელი
    23000
    $
    ბათუმი,
    4.7 გაზი/ბენზინი 206000 Miles Automation Customs cleared
    71700
    $
    თბილისი,
    2.5 Hybrid 45 Miles Automation Customs cleared
    350
    $
    ბათუმი,
    3 Gasoline 165000 Km Automation Customs cleared
    11400
    $
    ბათუმი,
    1.8 Gasoline 125846 Km Automation Customs cleared
    10400
    $
    თბილისი,
    2.4 Gasoline 260000 Km Automation Customs cleared
    18000
    $
    თბილისი,
    1.8 Gasoline 182400 Km Automation განუბაჟებელი
    80
    $
    თბილისი,
    1.8 Gasoline 18000 Km Automation Customs cleared
    19800
    $
    თბილისი,
    0.2 Gasoline 10000 Km Automation განუბაჟებელი
    70
    $
    თბილისი,
    2 Gasoline 17000 Km Automation Customs cleared
    32300
    $
    თბილისი,
    2 Gasoline 200 Km Automation Customs cleared
    50
    $
    თბილისი,
    1.3 Gasoline 75000 Km Automation Customs cleared